Müdafiə Nazirliyi vətəndaşlara müraciət etdi !


müdafiə nazirliyi

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi orduya edilən ərzaq və digər yardımlarla bağlı şəxsi heyətin təhlükəsizliyinin qorunmasını ön planda tutmaq üçün əhaliyə müraciət edib. Müraciət aşağıdakı kimidir.

Vətəndaşlarımızın nəzərinə!

Azərbaycan Ordusu dövlətimizin, şəxsən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin hərtərəfli diqqət və qayğısı ilə əhatə olunub. Şəxsi heyətin təchizatı, təminatı və sosial-məişət şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində fəaliyyətlər bu gün də davam etdirilir.
Bildiririk ki, son günlər Azərbaycan Ordusunun ön xətt bölmələrinə müxtəlif növ yardımların edilməsi ilə bağlı xeyli sayda müraciət daxil olur.
Müdafiə Nazirliyi Ordumuza göstərilən diqqət və qayğıya görə xalqımıza dərin minnətdarlığını bildirir. Hazırda Azərbaycan Ordusunun hərbi hissələri, xüsusilə də ön xətt bölmələri bütün təminat növləri ilə tam təmin olunub və əlavə yardıma ehtiyac yoxdur. Azərbaycan əsgərinin yalnız xalqımızın mənəvi dəstəyinə ehtiyacı var ki, bu da daim göstərilir.
Eyni zamanda bildiririk ki, ayrı-ayrı vətəndaşlarımız, təşkilat və müəssisələr Müdafiə Nazirliyinə müraciət etmədən birbaşa hərbi hissələrə gedir və müxtəlif növ yardımlar aparırlar. Bu da bəzi hallarda pərakəndəliyə, şəxsi heyətə çatdırılan ərzaq məhsullarının xarab olmasına və israfçılığa səbəb olur. Ərzaq məhsullarının qida təhlükəsizliyi nəzarətindən keçmədən şəxsi heyətə verilməsi isə hərbi qulluqçuların sağlamlığı üçün ciddi təhlükə yarada bilər.
Bu sahədə fəaliyyətin mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilməsi və yardımın planlı şəkildə hərbi hissələrə çatdırılması məqsədilə Müdafiə Nazirliyində aşağıda əlaqə nömrələri qeyd edilən müvəqqəti qaynar xətt fəaliyyət göstərir:

+994 (012) 406-85-43
+994 (070) 946-51-11
+994 (055) 294-15-30
____

To the attention of our citizens!

The Azerbaijan Army is surrounded by the full attention and care of our state and personally the President of the Republic of Azerbaijan, Supreme Commander-in-Chief Mr. Ilham Aliyev. Activities in the direction of further improving the equipment, provision and social conditions of military personnel continue.
We would like to inform you that in recent days, a large number of applications have been received with offers of various kinds of assistance to the foremost units of the Azerbaijan Army.
The Ministry of Defense expresses its deep gratitude to our people for the attention and care shown to our army. At present, all the military units of the Azerbaijan Army, especially those on the front-line, are fully equipped with all types of supplies and there is no need for additional assistance. Our nation always show moral support to the Azerbaijan soldier and that is his only need.
At the same time, we note that some of our citizens, organizations and enterprises go directly to military units, without coordination with the Ministry of Defense, and offer various assistance. In some cases, these are disorganized actions and lead to unnecessary waste of food and products delivered to the military personnel. The transfer of such food to military personnel without food safety control can pose a serious threat to the life of servicemen.
In this regard, for the centralized coordination of such activities and a more rational redistribution and delivery of aid to military units, a temporary hotline operates in the Ministry of Defense with the following contact numbers:

+994 (012) 406-85-43
+994 (070) 946-51-11
+994 (055) 294-15-30
____

Вниманию наших граждан!

Азербайджанская Армия окружена всесторонним вниманием и заботой нашего государства и лично Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего господина Ильхама Алиева. Деятельность в направлении дальнейшего улучшения оснащения, обеспечения и социально-бытовых условий личного состава продолжается.
Сообщаем, что в последние дни поступает большое количество обращений с предложениями разного рода помощи передовым подразделениям Азербайджанской Армии.
Министерство обороны выражает глубокую признательность нашему народу за внимание и заботу, проявленные к нашей армии. В настоящее время все воинские части Азербайджанской Армии, особенно передовые подразделения, полностью укомплектованы всеми видами снабжения и в дополнительной помощи необходимости нет. Азербайджанскому солдату нужна только моральная поддержка нашего народа, которая всегда проявляется.
При этом отметим, что некоторые наши граждане, организации и предприятия идут напрямую в воинские части, без согласования с Министерством обороны, и оказывают различную помощь. В некоторых случаях это носит беспорядочный характер и приводит к расточительству и порче продуктов, доставленных личному составу. Передача таких продуктов питания личному составу без контроля безопасности пищевых продуктов может представлять серьезную угрозу для жизни военнослужащих.
В связи с этим для централизованной координации такой деятельности и более рационального перераспределения и доставки помощи воинским частям в Министерстве обороны действует временная горячая линия со следующими контактными номерами:

+994 (012) 406-85-43
+994 (070) 946-51-11
+994 (055) 294-15-30

 


Bəyəndiniz? Dostlarınızla Paylaşın!

-1
admin

0 Şərh